Oppgave

Hva er en dialekt?

Publisert: 26.01.2011

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål

 1. Begrepet dialekt kan brukes på to ulike måter. Forklar.
 2. Hva er standard østnorsk?
 3. Hvorfor finner vi språklige forskjeller mellom innbyggerne i større byer?
 4. Hva er en sosiolekt?
 5. Nevn noen eksempler på sosiolekter.
 6. Hva slags utvikling ser vi i talemålet i de større byene i dag?
 7. Hva kan disse endringene komme av?
 8. Hva er en etnolekt?
 9. Hvorfor har vi fått etnolekter i Oslo?
 10. Forsker Hilde Sollid har studert dialekten i Sappen i Nordreisa. Hvordan har denne dialekten oppstått?
 11. Er Sappen-dialekten den eneste dialekten i Nord-Norge som er påvirket av andre språk?
 12. Hva er en multietnolekt?