Fagstoff

Informasjon og samfunnskontakt (PR)

Publisert: 14.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hans Geelmuyden under presselanseringen av GNIST

Public relations (PR) betyr «forhold til offentligheten». Det norske uttrykket er informasjon og samfunnskontakt. PR er betegnelsen på den medieomtalen en bedrift, et produkt eller en person kan få som ikke er betalt av avsender. Her ser du Hans Geelmuyden, en kjent norsk PR-rådgiver, snakke under presselanseringen av den store lærerrekrutteringskampanjen Gnist i 2009.

Bilde av Ole Paus som holder intimkonsert på IKEA.Da Ole Paus holdt konsert i sengeavdelingen på IKEA, vakte det så stor oppmerksomhet at pressen skrev om det i avisen. Slik fikk IKEA pressedekning og gratis reklame.

Omdømmebygging

Det er viktig at organisasjoner har et godt forhold til offentligheten. Derfor må de arbeide for at både organisasjonen og produktene de produserer, blir omtalt på en positiv måte. I denne sammenhengen er positiv redaksjonell omtale (positiv PR) svært viktig.

Redaksjonell omtale

Redaksjonell omtale er det et medium selv velger å skrive om en organisasjon fordi man mener saken har nyhetsverdi. En slik omtale blir oppfattet som troverdig ettersom den ikke kommer fra organisasjonen selv, men fra en utenforstående part som leseren har tillit til. Mens et reklamebudskap ofte blir oppfattet som en «halvsannhet» eller overdrivelse, blir PR oppfattet som «sant». Derfor er PR en ekstra sterk form for reklame.

Organisasjoner ser mer og mer nytten av PR som markedsføringsaktivitet. Større firma har derfor ofte flere mennesker, til og med hele avdelinger, som jobber kun med dette.