Fagstoff

Markedstyper

Publisert: 13.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Ole Robert Reitan viser frem spekeskinke

Vi kan definere markeder ved å ta utgangspunkt i kundegruppen. Ole Robert Reitan, som du ser på bildet, er leder for Rema 1000 og kjøper inn varer for videresalg til forbruker. Han er kunde i mellomhandlermarkedet og leverandør i forbrukermarkedet.

Bildet viser en kvinne som handler mat i butikken.Forbrukermarkedet er du og jeg som kjøper til eget forbruk.

 

Bildet viser en baker som baker boller.Bedriftsmarkedet består av bedrifter som kjøper inn råstoffer eller produkter til bruk i produksjon. For eksempel kjøper bakeren inn mel for å bake boller.

 

Bildet viser Fabian Stang foran Holmenkollen skianlegg.Staten og kommunene i landet utgjør det offentlige markedet. De står gjerne for store innkjøp.

 

Bilde som illustrerer at hele verden kan være ditt marked.Hele verden kan være ditt marked.

Ulike typer behov og innkjøp

Aktørene i de ulike markedene har sine egne måter å operere på. En flyprodusent i bedriftsmarkedet kjøper elektroniske komponenter den trenger for å produsere et passasjerfly, og har sine spesifikke behov som kunde. En slik storbedrift vil benytte andre kanaler og medier for å gjøre innkjøp enn vanlige forbrukere som deg og meg.

Store organisasjoner handler til vanlig for langt høyere summer enn vanlige kunder, og derfor blir kjøpsprosessen mer komplisert og tar lengre tid. Som vanlige forbrukere kjøper vi til eget forbruk, og verdiene er forholdsvis lave. Dessuten trenger vi neppe invitere til anbudskonkurranse om vi vil skaffe oss en ny bukse eller en tube tannkrem!

Hvem utgjør markedet?

Når vi deler inn markeder etter kundegrupper, snakker vi gjerne om forbrukermarkedet, mellomhandlermarkedet, bedriftsmarkedet og det offentlige markedet. I tillegg har vi det internasjonale markedet.

Forbrukermarkedet

Dette markedet består av enkeltpersoner som deg og meg – alle som kjøper varer og tjenester til eget forbruk.

Mellomhandlermarkedet

I dette markedet finner vi bedrifter eller organisasjoner som kjøper varer for direkte videresalg – som for eksempel en bedrift som importerer klær.

Bedriftsmarkedet

Kjøperne i dette markedet er bedrifter som trenger råstoffer og tjenester slik at de kan produsere ting selv – som for eksempel en baker som kjøper mel til å bake boller med.

Det offentlige markedet

Staten, fylkeskommuner og kommuner utgjør det offentlige markedet. Disse organisasjonene kjøper varer eller tjenester – som for eksempel veier, skoler eller postombæring.

Det internasjonale markedet

Noen bedrifter handler på tvers av landegrenser og har kunder i hele verden – i motsetning til bedrifter som har alle kundene sine i Norge.