Fagstoff

Helsefagarbeider

Publisert: 04.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Hvordan blir du helsefagarbeider?

Opplæringen er to år i videregående skole og to års læretid i bedrift:

 • Vg1 helse- og oppvekstfag
 • Vg2 helsearbeiderfag
 • Vg3 læretid i helsearbeiderfaget

Aktuelle læreplasser er i helse- og sosialtjenesten i kommunen eller på sykehus.

 

Det er viktig med mange gode helsefagarbeidere i tiden framover, og det er viktig at også unge menn oppfordres til å søke dette yrket.

Hva gjør en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Sentrale arbeidsområder er:

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering

Hvor jobber en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren jobber i helse- og sosialtjenesten i kommunen, innen psykisk helsearbeid og i sykehus.

For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Oppgaver
Relatert innhold