Fagstoff

Helsefagarbeider

Publisert: 04.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Hvordan blir du helsefagarbeider?

Opplæringen er to år i videregående skole og to års læretid i bedrift:

  • Vg1 helse- og oppvekstfag
  • Vg2 helsearbeiderfag
  • Vg3 læretid i helsearbeiderfaget

Aktuelle læreplasser er i helse- og sosialtjenesten i kommunen eller på sykehus.

 

Det er viktig med mange gode helsefagarbeidere i tiden framover, og det er viktig at også unge menn oppfordres til å søke dette yrket.

Hva gjør en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Sentrale arbeidsområder er:

  • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
  • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
  • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
  • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
  • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  • journalføring, dokumentasjon og rapportering

Hvor jobber en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren jobber i helse- og sosialtjenesten i kommunen, innen psykisk helsearbeid og i sykehus.

For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Oppgaver
Relatert innhold