Fagstoff

Varemottak og godshåndtering

Publisert: 26.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

To menn losser varer fra en lastebil. Foto.

Hva skjer når en bedrift mottar varer? Her skal vi bruke et grossistlager som eksempel. I filmene som følger artikkelen, ser vi hvordan elever og lærlinger tar imot, registrerer og plasserer varer i et lager.

Grossisten som mellomledd

Grossisten er et ledd mellom produsent og detaljist der varene ofte pakkes om fra større enheter og fordeles rundt til detaljister. En grossist har ofte produkter fra mange produsenter eller leverandører og skal betjene et geografisk område med disse varene. Grossisten kjøper altså varer eller tjenester fra produsenter eller leverandører og selger varene til detaljister.

Et grossistlager kan betjene en verdensdel som Europa, en gruppe land som Skandinavia, et land som vårt eget, en by som Oslo eller et fylke som Oppland.

Dekningsområdet avhenger av hva som er hensiktsmessig ut fra bransje, type produkter og antall kunder.

Utforming av lageret

Lageret er vanligvis bygd opp slik at hoveddelen av bygningsarealet er til å lagre varer i, mens en mindre del er satt av til blant annet administrasjon, garderober, spiserom, serviceverksted og ladestasjon for håndteringsutstyr. Utendørs er det gjerne godt med plass til å parkere og manøvrere distribusjonsbiler og vogntog.