Fagstoff

Lagertyper

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Stort lager. Foto.

Vi deler lager inn i ulike typer, og her skal vi se på noen av de vanligste lagertypene.

Bildet viser en stabel med tømmerHvilken type lager er en tømmerlunne?
Fotograf: Berit Roald

 

 

 

 Bildet viser et fartøy som lastes med kullBulk betyr at råvaren kommer i ubearbeidet masseform og lar seg måle i volum (liter eller kubikk). Her blir det lastet kull ned i lasterommet på et skip.
Fotograf: Daniel Munoz

 

Grus, olje og malm er eksempler på råvarer som fraktes i bulk.

Råvarelager

Råvarelager er spesielt viktig både fordi det ofte tar stor plass, og fordi det binder opp mye kapital. Konsekvensene av å gå tom for råvarer kan være veldig alvorlige. Trygge råvareleverandører er viktig når man skal vurdere størrelsen på råvarelageret. Samtidig er det ofte rimeligere å transportere og kjøpe inn store volumer. Et råvarelager er nesten alltid plassert ved den terminalen der vi tar imot råvarene. Enten de kommer med båt, bil eller bane, er det nesten alltid store volumer som ikke uten videre lar seg flytte rundt i produksjonsbedriften. De fleste råvarelager har også tilpasset håndteringsutstyr som er direkte koblet til selve produksjonen. Spesielt råvarer i bulkform krever tilpasning og tilrettelegging.  

I tillegg til råvarelager bør du kjenne til følgende typer lager:

 

Oppgaver

Generelt