Fagstoff

Lagerstyring

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Elektrisk truck. Foto.

Nå skal vi se på hvilke kostnader som oppstår når vi har varer på lager. Noen er knyttet til verdien av lageret, mens andre blir påvirket av hvor mye arbeidsinnsats vi må legge i å drive selve lageret.

Vi kan definere lager som «en samling varer eller enheter innenfor et begrenset område for oppbevaring i kortere eller lengre tid».

 

 

Bildet viser ost på et kjølelagerNoen typer gods har spesielle krav til lageret. Noen matvarer må for eksempel kjøles eller fryses under lagring.
Fotograf: Geir Otto Johansen

 

Det er viktig å huske på at lager er en betydelig kostnad. De viktigste kostnadene knyttet til lagring er

 

  • kapitalbinding
  • avskrivning
  • svinn
  • driftskostnader

 

Å vente på tur

For de aller fleste ledd i verdikjeden finner vi opptil flere lager. Det betyr at varen ikke har nådd målet sitt eller utført sin endelige oppgave. Den ligger av en eller annen grunn og venter på å komme videre.

I en ideell situasjon ville vi kanskje klart oss uten lager. Da ville alle varene kommet inn akkurat da vi trengte dem, og de ville oppfylt oppgaven sin uten å kreve plass, binde opp penger eller kreve arbeidskraft. Vi skal se på ulike grunner til at det ikke er mulig.

De viktigste kostnadene knyttet til lager er:

Kapitalbinding

Kapitalbinding betyr at verdien av det som ligger på lager, må dekkes av enten egenkapital eller gjeld. Om du driver butikk og har varer for en million kroner liggende på lager, er kanskje dette lånte penger som gir deg en ekstra årlig kostnad på mellom 50 000 og 100 000 kroner.

Avskrivning og svinn

Avskrivning og svinn betyr at varelageret stadig blir mindre verdt. Noen varer blir skadet, noen bare forsvinner, og noen blir ikke lenger etterspurt og forblir derfor på lageret til du kaster dem. Denne kostnaden er ofte enda høyere enn kapitalkostnaden – la oss bruke 200 000 kroner som et eksempel.

Driftskostnader

Materiell, bygninger, personell og utstyr varierer med type vare og bedrift. I de aller fleste tilfeller er dette omfattende kostnader. Om vi fortsetter å bruke veldig forsiktige tall, er det vanskelig å komme under 200 000 for et lager med en verdi på en million kroner.

Eksemplet viser både de viktigste kostnadene og summen som i vårt tilfelle ble på om lag en halv million kroner i året. Moderne produksjonsplanlegging dreier seg blant annet om å holde ulike lager på et minimumsnivå. På neste side skal vi se på nærmere på ulike typer lager.

Oppgaver

Generelt