Veiledning

Hvordan lage en radioreportasje?

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Radiostudio sidespaltebilde  

Huskelappen

Tilpass virkemidlene i reportasjen til mottakergruppen.


Snakk tydelig! Bruk muntlig språk og ord som alle forstår.


 

APUS-modellen

Dette er en enkel modell som du kan bruke når du skal lage en lydfortelling.

 

Strukturere fortellinger med lyd

 

Virkemidler

De fleste lydfortellinger inneholder tale, i form av monologer eller dialoger. Men vi kan bruke flere lydformer også:

 

Fire virkemidler ved bruk av lyd 

 

 

Eksempel

Lytt til innslaget nedenfor.

- Hvor mange lydformer er brukt i dette innslaget?
- Hvilke virkemidler brukes?

 

Berlinmuren rives  

  

Radiojournalist i studio  

Når du skal lage en radioreportasje, er det viktig å planlegge oppbygging og bruk av virkemidler. Tenk også på hvem målgruppen du henvender deg til, er.

 

Målgruppe, fokus og budskap

Du må vite hvem du lager saken for, hva du skal fokusere på, og hva du ønsker å formidle. Spesielt er det viktig å være bevisst på målgruppa når du lager en radioreportasje. Jo yngre målgruppen er, jo mer bruk av effektlyder, bakgrunnsmusikk og kontentum kan du tillate deg. Dess eldre målgruppen er, dess roligere tempo og mindre ”støy” bør du ha i saken din.

Oppbygning

Mens nyhetssaker i radio stort sett går rett på sak, bygges en reportasje gjerne opp litt annerledes.

Introduksjon

Først kommer det en introduksjon (eller intro som det heter på ”fagspråket”) som programlederen leser. Introduksjonen er gjerne skrevet av reporteren som lager selve reportasjen. Den tilsvarer overskriften og ingressen i en avissak. Her får en vite hva saken handler om.

Anslag

Selve reportasjen starter med et anslag som skal vekke lytternes nysgjerrighet. Anslaget kan være musikk, et spennende utsagn fra et intervjuobjekt eller en effektlyd.

Hoveddel

Etter anslaget fortelles gjerne en historie hvor målet er å holde på lytterne gjennom hele saken.

Avrunding og utroduksjon

Reportasjen avrundes vanligvis som den startet, med musikk, en effektlyd eller et utsagn. Helt til sist avslutter programlederen saken med en utroduksjon (utro på fagsjargongen) hvor navnet på reporteren blir nevnt. Utroduksjonen tilsvarer by-line i en avis.

Tydelighet

I radioreportasjer er det ekstremt viktig å være tydelig. Radiostemmer og -lyder fyker forbi lytterne, som bare får én mulighet til å forstå det som blir sagt. Det er ikke som i en avis der en kan lese en artikkel om igjen hvis en lurer på noe.

For at lytterne skal få med seg innholdet i radioreportasjer, må en derfor snakke meget tydelig. I tillegg må sakene vinkles helt klart og bare ha ett hovedbudskap.