Veiledning

Bruksanvisning for eForelesninger

Publisert: 25.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Enkeltvisning av eforelesning

eForelesningene presenterer ulike temaer ved hjelp av animasjoner, bilder, tekst og lyd.
I tillegg er det en eller flere interaktiviteter i alle eForelesningene. eForelesningene gjør bruk av flere multimediale virkemidler for å presentere innholdet, og er derfor et svært godt læremiddel for de fleste elever.

 

 

 

 

 

Skjermdump fra eforelesning.Åpne eForelesning i enkeltvisning.

 

 

 


 


 

 

 

Skjermdump fra eforelesning.Gå direkte til et spesielt punkt i en eForelesning i fullskjermvisning.

 

 

 

 

 

 


 

 

Verktøyfeltets tre fliker. Animasjon.Verktøyfeltet ved fullvisning (Klikk for animasjon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opprettelse av en sekvenslenke. Animasjon.Via "Avansert" på "link hit" i ovenstående bilde kan man lage ei lenke til en utvalgt del av eForelesningen.  

Bruksmåter

eForelesningene inneholder en mengde funksjonalitet som gjør det mulig å bestemme hvordan man ønsker å bruke dem. For det første kan man navigere både ved hjelp av tastatur, musetaster og scrollbar. I tillegg kan man søke seg frem i eForelesningene ved å gjøre fritekstsøk. Man kan stille spørsmål underveis i eForelesningene og se tidligere stilte spørsmål. Det er også mulig å lage lenker til spesielle steder i eForelesningene, og man kan justere lyd, slå på teksting og ta utskrifter. Underveis i eForelesningene er det også mulig å få opp ekstra forklaringer og informasjon ved å bruke musen.

Funksjonaliteten i eForelesningene

eForelesningene kan vises på to måter: enten enkeltvis eller samlet med full funksjonalitet.

Enkelmodus ser slik ut:

Skjermdump fra eforelesning.Enkeltvisning av eforelesning.

 

Her fins følgende funksjonalitet:

 1. Du kan lage oppsummering av en eForelesning, og til slutt kopiere den og lime den sammen med annen tekst på pc-en. Oppsummeringen lager du ved hjelp av et automatisk flervalgssystem. Systemet sier fra dersom du velger feil.
 2. Du kan få en oversikt over hvem som har opphavsrett til bilder og eventuelle andre elementer brukt i eForelesningene.
 3. Det fins navigasjonsknapper for spoling og pause. Du kan også navigere ved hjelp av tastaturet. Space er play/pause, piltastene brukes til spoling.
 4. En scrollbar viser hvor langt man er kommet i eForelesningene. Denne kan dras med musen når du ønsker å spole.
 5. En egen knapp åpner fullskjermvisning med full funksjonalitet og alle eForelesninger som hører til samme tema.
 6. Gjeldende eForelesning kan vises i fullskjermvisning.
 7. Lyden kan skrus av og på. Når lyden skrus av, blir eForelesningen tekstet.

 

I tillegg fins det en del funksjonalitet inne i selve eForelesningene. Det kan for eksempel være små interaktiviteter, grønne tekster som man kan holde musen over for å få opp mer forklaring, eller knapper som kan brukes til å navigere eller vise ekstra innhold.

Fullskjermvisning med full funksjonalitet ser slik ut:

Skjermdump fra eforelesning.Fullvisning av eForelesning.

 

Her er det mer funksjonalitet, tilgjengelig ordnet i faner på venstre side:

 1. Tematisk meny med alle eForelesninger i biologi 1.
 2. Alfabetisk meny med alle eForelesninger i biologi 1.
 3. Søk i alle eForelesninger i biologi 1. Gir oversikt over alle eForelesninger der søkeordet fins.
 4. Oversikt over spørsmål som tidligere har vært stilt på samme plass i den eForelesningen du nå er inne i. Her er det også mulig for deg å stille spørsmål.
 5. Lenke til den eForelesningen du nå er inne i. Lenken fører deg like langt ut i den eForelesningen du er i nå. Ved å trykke avansert kan du lage en lenke til bare et utsnitt av en eForelesning.
 6. Mulighet for å justere volum og tempo på eForelesningen når den tekstes. Du kan også printe ut skjermbilder eller tekstingen, og du kan fjerne bakgrunnen.