Fagstoff

Behov

Publisert: 11.08.2011, Oppdatert: 26.06.2017
To jenter prater sammen

Kunder har ulike behov, og en god markedsfører prøver å undersøke og dekke disse behovene. Derfor trenger vi noe generell kunnskap om hvordan menneskelige behov oppstår, og hvilke typer behov som finnes. Alle mennesker har for eksempel behov for kontakt med andre, og det kommer stadig nye produkter på markedet som skal dekke dette behovet.

Bilde av en iPhone.Apple er en svært markeds-orientert bedrift som «selger kontakt». Det blir for eksempel stadig lansert nye og mer kundetilpassede varianter av mobiltelefonen iPhone.

Skjermdump av nettstedet Facebook. Bruken av sosiale medier som for eksempel Facebook har økt kraftig de senere årene. Også Facebook er en leverandør som tilbyr å dekke et kontaktbehov. Bruken av Facebook og andre sosiale medier har økt kraftig de senere årene.

Å være markedsorientert

En god og levedyktig markedsfører vil alltid søke å finne ut hva kunden har behov for, for deretter å produsere det. Dette kaller vi å være markedsorientert. Det motsatte av å være markedsorientert er å være produktorientert. Da kommer vi opp med noe vi synes er en strålende idé, og som vi tror kundene vil ha, og så går vi ut og tilbyr denne varen eller tjenesten på markedet. Dessverre fungerer ikke denne strategien alltid så veldig bra. Vi kan nemlig lett ta feil av hva kunden faktisk ønsker seg, om vi bare tar utgangspunkt i vår egen situasjon og våre egne behov.

Maslows behovshierarki

Hvis vi vil være markedsorienterte, trenger vi grunnleggende kunnskap om hvordan behovene våre er bygget opp, og hvordan de oppstår. Det finnes ulike teorier på dette området. I markeds-føring brukes ofte behovshierarkiet til den amerikanske psykologen Abraham Maslow for å forklare menneskers behov.

Ikke alle er enige i Maslows teori, men uansett er det ganske stor samstemmighet om denne grunntanken:

En markedsfører skaper ikke behov, men kan vekke og dekke dem.