Fagstoff

Felles mål

Publisert: 11.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Mål

I fotball er det gjerne målskårerne som er mest populære hos publikum, og som får mest medieomtale. Men bak hver målskårer står det et helt lag som samarbeider og prøver å gjøre hverandre gode. Dette er noe fotballen har til felles med organisasjoner og bedrifter.

Samarbeid er nøkkelen

I en organisasjon må alle samarbeide for å nå et felles mål. De ulike aktørene har ulike oppgaver, og skal organisasjonen nå målet, må alle gjøre sin jobb. La oss se på noen eksempler:

Bilde av Smørbukk fra Diplom-Is.Mange har gjort en innsats for at forbrukerne skal finne denne isen i isdisken i butikken!

 

Bilde av resepsjonen ved et av sentrene til treningskjeden Gym Club.En vennlig velkomst er en del av produktet som en treningskjede tilbyr kundene sine.

I bedriften Diplom-Is kan det overordnede målet være å utvikle den beste iskremen i Norge. I så tilfelle må alle de ansatte ha sin spesielle oppgave for at bedriften skal nå dette målet:


  • Noen tar seg av produktutvalget og utvikler nye iskremprodukter.
  • Noen sørger for at den tekniske delen av produksjonen går som den skal.
  • Noen sørger for at det er helt rent i fabrikken, slik at iskremen ikke blir ødelagt.
  • Noen utvikler reklame som informerer oss forbrukere om hvilke typer iskrem Diplom-Is har.

 

På Gym Club i Oslo har de kanskje som målsetting å være det beste treningssenteret i byen? Også her må de ansatte ha ulike oppgaver for at bedriften skal nå målet:


  • Noen utvikler gruppetreningstimer.
  • Noen jobber i resepsjonen med å hjelpe kunder.
  • Noen sørger for at treningsapparatene på senteret har høy kvalitet og er i topp stand.
  • Noen jobber som personlige trenere.
  • Noen sørger for at senteret er ryddig og rent.