Fagstoff

Frivillig sektor

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Norges Røde Kors, utsnitt

I frivillig sektor finner vi organisasjoner som jobber for en god sak, eller som jobber for å fremme bestemte interesser og holdninger. Verdens største frivillige hjelpeorganisasjon er Røde Kors, som ble stiftet i 1863 av sveitseren Henri Dunant. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig, og den har omtrent 97 millioner medlemmer og frivillige og over 300 000 ansatte.

Bilde av frivillig i Røde Kors, hvor pågangen av folk som trenger hjelp er stor. Særlig øker henvendelser via Internett.I Røde Kors er det stor pågang av folk som trenger hjelp. Særlig øker mengden henvendelser via Internett.

 

Bilde av demonstranter mot pelsindustrien.Mange mennesker er imot pelsdyroppdrett av hensyn til dyrene, og velger å støtte interesseorganisasjoner som ivaretar dyrenes velferd.

Humanitære hjelpeorganisasjoner

Mange veldedighetsorganisasjoner jobber for at mennesker skal få bedre forhold å leve under: at de får rent vann, tak over hodet eller kunnskaper til å dyrke den marken de eier. U-hjelpsorganisasjoner har en rekke forskjellige programmer for alt fra å bygge skoler til å vaksinere mennesker mot forskjellige sykdommer. Nedenfor ser du en reklamefilm for Norges Røde Kors Hjelpekorps. Treffer den deg?

 

Interesseorganisasjoner

Organisasjoner som jobber for å fremme en interesse, kaller vi interesseorganisasjoner. Her er målet å formidle kunnskap rundt saken de brenner for, og å påvirke folks holdninger i saken. Eksempler på slike organisasjoner er Dyrebeskyttelsen og Naturvernforbundet. Under ser du en video fra en demonstrasjon i 2010, der folk protesterte mot planene om bygging av «monstermaster» i Hardanger.