Fagstoff

Offentlig sektor

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kraftmast

I offentlig sektor finner vi organisasjoner og bedrifter som er eid av kommunen, fylkeskommunen eller staten. De fleste kraftselskapene i Norge for eksempel er i kommunalt eie.

Bilde av Elvebakken videregående skole.Elvebakken videregående skole er en offentlig videregående skole som eies og drives av Oslo kommune.

 

Bilde av Rikshospitalet i Oslo, som er et offentlig sykehus.Rikshospitalet i Oslo er et offentlig sykehus.

 

Bilde som viser advokater i rettssalen.Domstolene representerer staten som organisasjon.

Leverandør av viktige tjenester

Organisasjoner og bedrifter i offentlig sektor har som mål å sørge for god infrastruktur i samfunnet vårt. Offentlig sektor har blant annet ansvar for veier, skoler og sykehus. Bedrifter og organisa-sjoner i offentlig sektor mottar ofte midler over statsbudsjettet, slik at de har penger til å løse de oppgavene de er satt til.

Fylkeskommunene eier og driver blant annet de fleste videre-gående skolene i landet. Skolen du går på, er kanskje en bedrift i offentlig sektor? Under ser du en informasjonsvideo fra Hadsel videregående skole med mange lokale «filmstjerner».

Mange store bedrifter

Bedriftene i offentlig sektor er ofte store og har mange ansatte. Lokalsykehus for eksempel er ganske store bedrifter. For ikke å snakke om Rikshospitalet – hvor mange ansatte tror du det er der? Hva gjør alle sammen, tror du?