Fagstoff

Privat sektor

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Mikkel Gaup med trener på SATS

I privat sektor finner vi bedrifter som er eid av enkeltpersoner, eller som er aksjeselskap (AS). Treningssentre i kjeder som SATS, Spenst, og Elixia er til vanlig organisert som aksjeselskap. Til venstre ser du en personlig trener (PT) ved et treningssenter i hyggelig prat med en fornøyd kunde.

Bilde av logoen til Diplom-Is AS, som er en relativt stor norsk privat bedrift.Diplom-Is AS er en relativt stor privat bedrift i Norge.

 

 

Bilde av en ansatt i Elkem Solar.Elkem er blant annet en av verdens fremste produsenter av solcellesilisium.

Profitt som formål

Bedrifter i privat sektor skal som regel skape verdi slik at (aksje)eiernes interesser tilfredsstilles. Når en bedrift går med overskudd, blir aksjene og dermed bedriften mer verdt. For at bedrifter skal være lønnsomme og skape profitt, må de tilby produkter og tjenester som kundene vil ha – de må være markedsorienterte.

Ulike typer foretak

Private bedrifter kan være enkeltpersonforetak der én person gjør alt arbeidet og tar det fulle og hele ansvaret og risikoen for foretaket. Vi finner også private bedrifter som har andre selskapsformer, for eksempel kan flere personer jobbe sammen og ta felles ansvar og risiko. Videre finnes det store private bedrifter som har hundre- og tusenvis av ansatte.

Et eksempel på en bedrift i privat sektor er SATS. Det overordnede målet for SATS er å skape profitt, noe de får til ved å tilby gode treningssentre og hjelpe flere til å trene regelmessig. Et annet eksempel er den relativt store norske bedriften Diplom-Is AS.

Under ser du en video hvor direktør i NHO Agder, Siri Mathiesen, uttrykker optimisme og stor tro når det gjelder handels- og næringsvirksomheten på Sørlandet i 2011. Hun trekker blant annet frem den private bedriften Elkem som særlig viktig. Ett av forretningsområdene til Elkem er Elkem Solar, som driver med energibesparende produksjon av silisium til solcelleindustrien.