Oppgave

Julebrev, julesanger og julehistorier

Publisert: 19.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Julenisse

Julen i vår kulturkrets har sine tradisjoner. Mange som ellers ikke skriver så mye, føler seg forpliktet til å sende en julehilsen. En annen tradisjon er å gå rundt juletreet og synge julesanger. En julefortelling hører også med. La oss se på noen juletekster.

Julebrev

Les innlegget "En liten julehilsen!" av  bloggeren Abre. Du finner det ved å følge denne lenken: En liten julehilsen 

Oppgave 1

 • Sammenlign med julebrev du eller familien din har fått. Hvilke likhetstrekk finner du?
 • Hvilke sjangertrekk har julebrev?
 • Hva ironiseres det over i blogginnlegget?
 • Hvorfor og hvordan tror du tradisjonen med julehilsen har oppstått?

Julesanger

Hvis du går inn på lenken over ("En liten julehilsen!"), finner du en lenke til Lag din egen julesang.

Oppgave 2

 • Hva ironiserer Abre over i sine alternative forslag til Musevisa?
 • Velg hvert deres alternativ og kommenter.

Julefortellinger

H.C. Andersens (1805–1875) kunsteventyr "Piken med Svovelstikkene" leses ofte i forbindelse med jul. Her kan du lese eventyret i originalutgaven på dansk.1 

Den Lille Pige med SvovlstikkernePiken med svovelstikkene. Illustrasjon.Piken med svovelstikkene  

 

Det var saa gruelig koldt; det sneede og det begynte at blive mørk Aften; det var ogsaa den siste Aften i Aaret, Nytaarsaften. I denne Kulde og i dette Mørke gik paa Gaden en lille fattig Pige med bart Hoved og nøgne fødder; ja hun havde jo riktignok havt Tøfler paa, da hun kom hjemme fra; men hva kunne det hjelpe! det var meget store tøfler, hendes Moder havde sidst brugt dem, saa store var de, og dem tabte den Lille, da hun skyndte sig over Gaden, i det to Vogne foer saa grueligt stærkt forbi; den ene Tøffel var ikke at finde, og den anden løb en Dreng med; han sagde, at den kunde han bruge til Vugge, naar han selv fik Børn.

Der gik nu den lille Pige paa de nøgne, smaa Fødder, der vare røde og blaae af Kulde; i et gammelt Forklæde holdt hun en Mængde Svovlstikker og eet Bundt gik hun med i haanden; Ingen havde den hele Dag kjøbt af hende; Ingen havde givet hende en lille Skilling; sulten og forfrossen gik hun og saae saa forkuet ud, den lille Stakkel! Sneefnuggene faldt i hendes lange, gule Haar, der krøllede saa smukt om Nakken, men den Stads tænkte hun rigtignok ikke paa. Ud fra alle Vinduer skinnede Lysene, og saa lugtede der i Gaden saa deiligt af Gaasesteg; det var jo Nytaarsaften, ja det tænkte hun paa.

Henne i en Krog mellom to Huse, det ene gik lidt mere frem i Gaden end det andet, der satte hun sig og krøb sammen; de smaa Been havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere og hjem turden hun ikke gaae, hun havde jo ingen Svovlstikker solgt, ikke faaet en eneste Skilling, hendes Fader vilde slaae hende, og koldt var der ogsaa hjemme, de havde kun Taget lige over dem og der peb Vinden ind, skjøndt der var stoppet Straa og Klæde i de største Sprækker. Hendes smaa Hænder var næsten ganske døde af Kulde. Ak! en lille Svovlstikke kunde gjøre godt. Turde hun bare trække een ud af Bundtet, stryge den mod Væggen og varme Fingrene.

Hun trak een ud, "ritsch!" hvor spruddede den, hvor brændte den! det var en varm, klar Lue, ligesom et lille Lys, da hun holdt Haanden om den; det var et underligt Lys; den lille Pige syntes hun sad foran en stor Jernkakkelovn med blanke Messinbgkugler og Messingtromle; Ilden brændte saa velsignet, varmede saa godt; nei hvad var det! - Den Lille strakte allerede Fødderne ud for ogsaa at varme disse, - - da slukkedes Flammen. Kakkelovnen forsvandt, - hun sad med en lille stump af den udbrændte Svovlstikke i Haanden.

En ny blev strøget, den brændte, den lyste, og hvor Skinnet faldt paa Muren, blev denne gjennomsigtig, som et Flor; hun saae lige ind i Stuen, hvor bordet stod dækket med en skinnende hvid Dug, med fiint Porcellain, og deiligt dampede den stegte Gaas, fyldt med Svedsker og Æbler; og hvad der endnu var prægtigere, Gaasen sprang fra Fadet, vraltede hen ad Gulvet med Gaffel og Kniv i Ryggen; lige hen til den fattige Pige kom den; da slukkedes Svovlstikken og der var kun den tykke, kolde Muur at see.

Hun tændte en ny. Da sad hun under det deiligste Juletræ; det var endnu større og mere pyntet, end det hun gjennem Glasdøren havde seet hos den rige Kjøbmand, nu sidste Juul; tusinde Lys brændte paa de grønne Grene, og brogede Billeder, som de der pynte Boutikvinduerne, saae ned til hende. Den Lille strakte begge Hænder i Veiret - da slukkedes Svovlstikken; de mange Julelys gik høiere og høiere, hun saae de vare nu de de klare Stjerner, een af dem faldt og gjorde en lang Ildstribe paa Himlen.

"Nu døer der Een!" sagde den Lille, for gamle Mormoer, som var den Eneste, der havde været god mot hende, men nu var død, havde sagt: naar en Stierne falder, gaaer der en Sjæl op til Gud.

Hun strøg igjen mod Muren en Svovelstikke, den lyste rundt om, og i Glandsen stod den gamle Mormoer, så klar saa skinnende, saa mild og velsignet.

"Mormoer!" raabte den Lille, "o tag mig med! jeg veed, Du er borte, naar Svovlstikken gaaer ud; borte ligesomden varme Kakkelovn, den deilige Gaasesteg og det store, velsignede Juletræ!" - hun strøg ihast den hele Rest Svovelstikker, der var i bundtet, hun vilde ret holde paa Mormoer; og Svovlstikkerne lyste med saadan en Glands, at det var klarere end ved den lyse Dag. Mormoer havde aldri før været saa smuk, saa stor; hun løftede den lille Pige op paa sin Arm, og de fløi i Glands og Glæde, saa høit, saa høit; og der var ingen Kulde, ingen Hunger, ingen Angest, - de var hos Gud.

Men i Krogen ved Huset sad i den kolde Morgenstund den lille Pige med røde Kinder, med Smiil om Munden - død, frosset ihjel den sidste Aften i det gamle Aar. Nytaarsmorgen gik op over det lille Liig, der sad med Svovlstikkerne, hvoraf et Knippe var næsten brændt. Hun har villet varme sig, sagde man; Ingen vidste, hvad Smukt hun havde seet, i hvilken Glands hun med gamle Mormoer var gaaet ind til Nytaars Glæde.

Hvis du har lyst til å høre eventyret, bør du slukke lyset i rommet du er i og høre på Per Aabels opplesning her 

Tenk over

 • Hvorfor tror du dette eventyret har blitt en klassiker?

Paul Auster (1947) er en amerikansk forfatter som i 1990 ble bedt om å skrive en julefortelling for en avis. Han hadde aldri skrevet en novelle før og var svært betenkt, inntil han åpnet en eske med sine yndlingssigarer. Han kom i tanker om mannen han hadde kjøpt sigarene av i sin faste tobakksbutikk i Brooklyn. Hva slags historier hører en butikkansatt fra folk man kjenner, men likevel ikke kjenner? Julefortellingen ble Auggie Wrens historie og utgangspunkt for filmen "Smoke".

 1. Følg lenken til Auggie Wren's Christmas Story. Les historien på engelsk.
 2. Du kan høre forfatteren lese fortellingen her.
 3. Her er et klipp fra adaptasjonen av fortellingen i filmen Smoke.

 

Oppgave 3

 • Hva har Piken med svovelstikkene og Auggie Wren's Christmas Story til felles?
 • Hva, bortsett fra tidsrammen for fortellingene, er det som gjør dem til typiske julefortellinger?
 • Kan begge historiene sammenfattes i ett budskap?
 • Julen er en kristen høytid. Vil du si at en av fortellingene eller begge har kristne undertoner? Forklar.

Oppgave 4
Drøft

 • Hvilken rolle spiller hilsninger, sanger og fortellinger for julefeiringen vår? Er de med på å opprettholde høytidsfeiringen? På hvilken måte i så fall?

Intervju – andre religiøse samfunn

Intervju klassekamerater eller noen du kjenner som feirer andre religiøse høytider enn den kristne julen.

 • Har de tilsvarende tradisjoner med hilsninger, musikk eller fortellinger i forbindelse med høytiden?
 • Spør i så fall om en mer detaljert beskrivelse.
 • Hvilken rolle synes de at slike tradisjoner spiller i deres høytid?
 • Vil fortellinger som de vi har sett på, fungere også for dem i forhold til deres religiøse høytid og det de handler om? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Mange er bekymret for at det kristne hovedinnholdet i julen skal forsvinne, og at julen bare blir en sosial sammenkomst eller en "kjøpefest". Hva tenker intervjuobjektet ditt rundt sin religiøse høytid og faren for at hovedinnholdet skal forsvinne på tilsvarende måte?

 

Relatert innhold

Praktisk stoff for