Fagstoff

Hva er en reportasje?

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Reportasje
Ordet reportasje kommer fra latin, reportare, som betyr ”å bringe tilbake”.

Huskelappen

En reporter forteller om det han eller hun har hørt og sett.  

 

Reportasjen består ofte av ett eller flere intervjuer, i tillegg til reporterens egne beskrivelser.

 

Vi skiller mellom nyhetsreportasjer og feature-reportasjer.

 

Eksempler

En suksesshistorie?

 

Apokalypse etterpå

 

Reporteren header

Hva er en reportasje?

Reportasjen er en vanlig mediesjanger i aviser, blader, radio og på tv. Utgangspunktet for reportasjen er gjerne en nyhetssak eller et aktuelt tema. Felles for alle slags reportasjer er at journalisten eller fotografen selv drar ut for å undersøke hva som skjer, og for å snakke med aktuelle personer.

Nyhetsreportasje og feature-reportasje

Det er vanlig å skille mellom to typer reportasjer, nyhetsreportasjen og feature-reportasjen (innen radio ofte kalt for magasinsak).

Nyhetsreportasjen tar utgangspunkt i en sak i nyhetsbildet, og journalisten fokuserer på å få fram det vesentlige ved denne saken.

Feature-reportasjen derimot har et annet formål. Den legger større vekt på å skildre mennesker, miljøer og stemninger, og journalisten har større frihet til å velge hva hun vil fokusere på. Hun kan også utnytte språklige virkemidler og fortellertekniske grep på en måte som nærmer seg skjønnlitteraturen.

Oppgaver