Fagstoff

Endring i sjangermønstre

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Mønster

Med tanke på at samfunnet har vært og er i stadig endring og utvikling når det gjelder teknologi, vitenskap, medier, religion, levemåter osv., ville det vært rart om ikke det også gjaldt tekstene og sjangermønstrene som omgir oss. Når du lærer om litteratur-, språk- og mediehistorie i norsk, er det nettopp noe av dette som ligger til grunn.

_____________________________________________________________________________

I denne delen skal vi se nærmere på hvordan sjangermønstre har endret og utviklet seg, og vi vil knytte endringene opp mot det tradisjonelle, det moderne og det postmoderne. Først får du et innblikk i hvordan skillet mellom skjønnlitteratur og sakprosa har oppstått, deretter går vi inn på sjangrene novelle, dikt, brev, dagbok og nyheter.

En utfordring når vi leser eldre litteratur, er at vi bruker våre "moderne" lesebriller . Med det menes at vi bruker våre sjangernormer til å forstå fortidens tekster som er skapt i et annet samfunn, og med andre sjangermønster, enn de vi er vant med. Tilsvarende kan skje når vi står overfor tekster fra andre kulturer.

Du kan lese mer om sjangerbegrepet her. Når du arbeider med sjangrer, kan du også ha i bakhodet at sjanger kun er et begrep. ”Tekstar finst, sjangrar kan aldri bli anna enn begrep” skriver Ottar Grepstad1:147.

 
Relatert innhold