Fagstoff

Hva kjennetegner deg?

Publisert: 15.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Selv om vi ofte tenker på oss selv som moderne mennesker, kan vi i lys av det vi så langt har gjennomgått se at vi kanskje også er representanter for både tradisjonelle, moderne og postmoderne verdier.