Fagstoff

Om å bruke inndelingen

Publisert: 11.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Vi må alltid være varsomme når vi bruker slike skjematiske framstillinger på menneske- og samfunnsliv. Det er blant annet umulig å tidfeste nøyaktig når de ulike kulturformene blir aktuelle. Det er i stor grad snakk om glidende overganger. 

Det er også slik at de ulike fenomenene i dag langt på vei eksisterer side om side. Vi kan ikke uten videre si at vi som lever i Stavanger, på Stord, i Bodø, på Hamar eller i Lyngdal bare er tradisjonelle, eller bare moderne eller bare postmoderne. Som de fleste mennesker i verden i dag forholder vi oss trolig daglig til alle disse fenomenene. Vi kan med andre ord være både tradisjonelle og moderne på samme tid.

Også når det gjelder bruken av disse begrepene, er det verdt å merke seg at vi sjelden karakteriserer oss selv som postmoderne. I de fleste situasjonene skiller vi mellom det å være tradisjonell og det å være moderne.         

Forskjellene vi nå har sett på blir ofte tydeligere for oss om vi overfører dem til arkitektur. Nedenfor ser du tre kirkebygg. Hvilke idealer tror du ligger til grunn for utformingen?