Oppgave: Simulering

Facebook som kilde?

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieetikk

 

Ressurser

Journalisten: Kan bruke Facebookbilder

 

Tidsbruk

20 min

 

Egenvurdering

– Har du satt deg godt inn i Vær Varsom-plakaten og uttalelser fra Pressens faglige utvalg om bruk av bilder på Facebook?

– Deltok du aktivt i diskusjonen i klassen?

– Begrunnet du synspunktene dine på en saklig måte?

 

 

Oppgave: Facebook som kilde

I denne nyhetsmeldingen brukes Facebook som kilde.

Diskuter i klassen:

  1. Er det etisk riktig av journalisten å bruke en personlig profil på Facebook som kilde i denne saken?
  2. Da studenten Martine Vik Magnussen ble drept i London, brukte flere aviser private bilder av den drepte som de fant på  Facebook. Er det OK?

Relatert innhold

Generelt