Fagstoff

Ulike oppfatninger av fenomenene

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Moderne kjøkken

Overgangene fra det tradisjonelle, det moderne og det postmoderne samfunnet kan vises på mange måter.

De tre fenomenene viser delvis til en historisk tidslinje som vi grovt sett kan sette opp slik:

De ulike fenomenene kan forstås på mange måter, og det finnes ikke noe entydig svar på hva innholdet i dem er. I stor grad vil det komme an på situasjonen en bruker dem i, hva en ønsker belyse med dem og kanskje også hvordan en ser på seg selv og sin egen bakgrunn.

Her skal vi se på fire mulige bruksområder:

1) Stadier i historien

2) Kunnskapsidealer

3) Levemåter

4) Medier og teksttyper

Relatert innhold