Fagstoff

Skriftlig fordypningsarbeid

Publisert: 10.02.2011, Oppdatert: 11.01.2012

Et kompetansemål i dette faget er å ”gjennomføre et selvvalgt skriftlig fordypningsarbeid i analyse av tekst og presentere det for et publikum”. I dette kompetansemålet ligger det fire viktige rammer:

  • Det skal være selvvalgt
  • Det skal være skriftlig
  • Det skal være analyse av tekst
  • Det skal presenteres for et publikum

 

Samtidig gir dette rom for store muligheter. Det finnes et uendelig antall tekster å velge mellom, og selve tekstanalysen og teorien du velger å bruke vil avhenge av teksten. Husk at tekstbegrepet er vidt, og du kan også velge fritt mellom ulike epoker og kulturer.

Klassen må selv avgjøre når på året fordypningsoppgaven skal gjennomføres og omfanget av oppgaven.

Spørsmål som kan hjelpe deg til å komme i gang:

  • Hva slags teksttype vil du arbeide med? Skriftlig, muntlig eller sammensatt? Hvilken sjanger? Skjønnlitteratur eller sakprosa?
  • Hvor mange tekster vil du arbeide med? Vil du fordype deg i én tekst, eller vil du velge to eller flere tekster som du sammenligner?
  • Hvilken epoke og hvilken kultur kan du tenke deg å finne tekster fra?
  • Hva slags teorier og analysemetoder kan være relevante (se oversikt ovenfor)?
  • Hvordan vil du presentere teksten din for et publikum?

 

Fordypningsarbeidet skal presenteres for et publikum, og dette kan gjøres på ulike måter. For eksempel kan dere lage muntlige foredrag som oppsummerer den skriftlige teksten og presentere for hverandre i klassen. Dere kan også invitere en annen klasse på besøk og lage en presentasjon av hva dere har arbeidet med.

Et annet alternativ er at dere legger ut en kortversjon av selve fordypningsoppgaven på en wiki eller en nettside. Alternativt kan du også skrive hele fordypningsoppgaven som en wiki eller ev. en blogg.

Lykke til med arbeidet!