Fagstoff

Teksttolkning og valg av analysemetoder

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 11.01.2012

Fra norskfaget kjenner du igjen begrepet ”å tolke tekster”, og vi finner igjen dette begrepet også i KK2. Med tanke på at du i dette faget har lært om en rekke flere tekstteorier enn i norskfaget, vil det stilles andre krav til teksttolkningen.

Før du går i gang med selve tolkningen, må du bestemme deg for hvilken analysemetode og hvilken teori du vil bruke. Det er også godt mulig å benytte seg av flere metoder og teorier.

Husk at det er alltid teksten som bestemmer. Når du følger et analyseoppsett, er det derfor ikke alltid slik at du vil finne svaret på alt, kanskje fordi det rett og slett ikke er til stede i teksten du arbeider med.