Fagstoff

Teksttolkning og tekstproduksjon

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Skrive på skrivemaskin

I kommunikasjon og kultur 2 er naturlig nok arbeid med tekster sentralt. Det innebærer både det å anvende ulike analysemetoder, men også det å produsere ulike typer tekster selv.

Innledningsvis vil vi her se nærmere på hvordan du bruker analysemetoder fra tekstteori på ulike typer tekster. Dette er et kompetansemål som vil være gjennomgående hele skoleåret, og det er kanskje først når du nærmer deg eksamen at du vil mestre dette målet fullt ut. Her finner du råd om hvilke teorier som kan være nyttige å bruke når, og hva teksttolking i KK2 innebærer.

Deretter ser vi nærmere på det å skrive fagtekster og på det skriftlige fordypningsarbeidet.

I kapitlet om "Å skape egne tekster" på KK1 kan du lese mer om det å lage muntlige og sammensatte tekster. 

Relatert innhold

Generelt