Fagstoff

Moderasjon av teorien

Publisert: 14.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Lese sammen

I ytterste konsekvens kan en tenke seg at vi aldri kan forstå en melding likt, og at vi aldri kan forstå hva avsenderen har ment med teksten.

Som regel vil det likevel være slik at det er godt nok om vi forstår meldingen på omtrent den samme måten, og at vi legger omtrent den samme meningen i den. Innenfor leser-respons-teorien sier en også at vi leser innenfor et fellesskap som presser fram mer eller mindre like lesinger. På samme måte som all annen kommunikasjon foregår også lesing av litterære tekster i en situasjon og innenfor visse rammer. Det kan for eksempel være i klasseromssituasjonen, på skolen, i familien osv, og bare det å være i en slik situasjon gjør at vi får forventninger til det budskapet vi tror vil møte oss i teksten. Skolen presser fram slike forventninger, familiebakgrunn gjør det, samfunnet vi lever i gjør det samme.

Innenfor ulike fellesskap vil det derfor trolig oppstå nokså like lesinger av ett og samme verk. Leser-respons-teorien vil i slike tilfeller i større grad se på hvorledes denne sammenhengen, som leseren er en del av, påvirker lesingen. Noen vil for eksempel hevde at kjønn påvirker lesingen vår, andre vil se til klasse eller sosialt lag, eller vi kan forklare det utifra etnisitet og nasjonal kultur. 

 

Oppgaver

Praktisk stoff