Fagstoff

Begrunnelse for nykritikken

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

DataskriftDataskrift 

Gjennom å ta inn over seg disse tre påstandene, retter leseren eller litteraturforskeren fokuset bort fra alle andre deler av kommunikasjonssituasjonen enn selve meldingen eller verket. 

Dette henger også sammen med det vitenskapelige målet for nykritikken. Retningen er en reaksjon mot litterært arbeid som nykritikerne mente ikke var vitenskapelig. På samme måte som en i laboratoriet ikke vil ha forurensing i reagensrør når en utfører et eksperiment, vil også nykritikken fjerne all "forurensing" som kan påvirke forskningsobjektet. Først da kan en oppnå et rent og objektivt resultat.

På mange måter bryter dette med det vi har lært i kommunikasjonsteorien, men innenfor nykritisk tenking er dette snakk om en erkjennelse – avsenderens egentlige og originale mening har vi aldri tilgang til. Da er det heller ikke noe poeng i å prøve.