Fagstoff

Nykritikken

Publisert: 14.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Nykritikken, som egentlig er en eldre teori enn nyhistorismen (men ikke eldre enn historismen som nyhistorismen bygger på), representerer et annet syn på forholdet mellom tekst og kontekst. Her er det teksten alene som gjelder.

Innenfor nyhistoristisk og historisk-biografisk litteraturforskning ligger målet for forskningen like mye i konteksten og i avsenderen som det gjør i selve teksten. Verket blir oppfattet som en vev av intertekstualitet som ikke kan forstås uten at en også har kunnskap om den diskursen som verket er bygget opp av.

I forhold til kommunikasjonsmodellen som det er vist til ovenfor, kan vi derfor med en viss rett si at fokuset i nyhistorismen ligger på konteksten. 

Relatert innhold

Generelt