Fagstoff

Kommunikasjonsmodellen og hovedretninger innenfor litteraturforskningen

Publisert: 15.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Gamle bøker

Det er mange måter å dykke ned i litteraturteorien på. Vi kan orientere oss etter både teoretiske ”skoler” – altså ulike retninger i litteraturteorien, sentrale litterære spørsmål eller som vi skal gjøre her: etter hvilket element i den enkle kommunikasjonsmodellen teorien fokuserer på.

Modellen som du kjenner fra tidligere, kan vi sette opp slik: 

tegning av elementene ved en kommunikasjonsprosessKommunikasjonsmodellen 

Langt på vei kan vi plassere ulike teorier om litteratur etter hva de fokuserer på i denne modellen. Vi skal se særlig på fire teorier som hver vektlegger sitt element i modellen:

1) Avsender: historisk-biografisk metode

2) Tekst: Nykritikken

3) Mottaker: reader-response

4) Kontekst: Nyhistorisme 

Til hver av disse teoriene er det flere nærliggende teorier som vi vil komme inn på i flere artikler.

Relatert innhold