Fagstoff

Ulike grunnfortellinger

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Å fortelle noe

Filosofen Johan Fjord Jensen mener det finnes fire forskjellige grunnfortellinger som den globale tekstkulturen er knyttet opp til:

______________________________________________________________________________

- Individets grunnfortelling, som er den fortellingen vi forteller om oss selv.

- Slektens grunnfortelling, som er fortellingen om den tradisjonen og de familiære røttene vi har.

- Nasjonens grunnfortelling, som handler om landet og tar opp i seg alle slektsfortellingene.

- Verdens/Guds grunnfortelling om hvorledes verden er blitt til og utgjør en helhet av alle nasjonene. 

Fjord Jensens inndeling kom som en reaksjon på sosiologen og litteraturviteren Theodor Adornos påstand om at etter postmodernismen er "de store fortellingene døde". Adorno så på den postmoderne verdenen som oppstykket og fragmentert, og mente derfor at de store fortellingene om verden, nasjonen og slekten og de sannhetene disse inneholder, ikke lenger er gyldige eller levedyktige. Den postmoderne verdenen er i stedet satt sammen av, eller rettere sagt oppdelt i mange små fortellinger som vi kan sette sammen eller plukke fra hverandre som vi vil og føler for.

Den fortellingen som merker seg ut som den største, er Guds grunnfortelling i de ulike religionene. Tradisjonelt sett er det denne som inneholder den endelige og udiskutable sannheten om alt og alle. Den forteller om hvorledes verden ble skapt, hvorledes alt og alle i skaperverket skal forholde seg til hverandre og ikke minst hvorledes det skal gå til slutt.

Oppgaver