Fagstoff

Funksjonene i fortellingen

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Mønster i sand

Folkloristen og språkforskeren Vladimir Propp (1895 – 1970) er særlig kjent for å vise hvorledes mange fortellinger, særlig folkeeventyr, er bygd opp av faste strukturer og mønster.

Det er en del fordeler ved å bygge tekster opp etter slike faste mønster – de er blant annet enklere å huske, og i en muntlig kultur er det ofte avgjørende for om teksten overlever eller ikke.

Et resultat av Propp sitt arbeid er funksjonsanalysen. Det er et analyseskjema som viser de vanligste elementene og funksjonene et eventyr er bygd opp av, og som går igjen mer eller mindre uendret i de fleste eventyrene.

Selv om Propp konsentrerte seg om undereventyr, kan vi også finne svært mange av de samme funksjonene og elementene igjen i nyere tekster som aldri har vært noe annet enn skriftlige eller sammensatte tekster. Litteraturforskeren Umberto Eco har blant annet funnet mange av de samme funksjonene i James Bond-romanene til Ian Fleming. 

 

Oppgave

Propp

 

Propps arbeid viser at mange fortellinger er bygd opp etter mer eller mindre det samme mønsteret. Men vi kan også se at det finnes faste og allmenne fortellinger på et mer generelt nivå. 

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Kjernestoff