Oppgave: Drøfte

Ytringsfrihetens grenser

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Oppgave: Rollespilldebatt om ytringsfrihetens grenser

Terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo og demonstrasjoner verden over mot publisering av karikaturtegninger av profeten Muhammed har aktualisert debatten om hvor grensene for ytringsfrihet går. Er ytringsfrihet det samme som rett til å tråkke på det andre holder hellig?

 • Lytt til videointervjuet med generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold  og avistegneren Finn Graf (NRK Dagsrevyen 2006). Her kommenterer de protestene i kjølvannet av at Jyllands-Posten det året publiserte karikaturtegninger av profeten Muhammed.
 • Les kronikken om ytringsfrihetens grenser i Aftenposten: Ytringsfrihet uten ansvar?
 • Lag deretter et rollespill som er organisert på samme måte som et debattprogram på TV.

Roller:

 • tre "fagpersoner" (redaktør, imam, religionsviter) (paneldeltagere)
 • tre "politikere" (for eksempel fra Ap, KrF og FrP) (paneldeltagere)
 • eventuelt tre personer som representerer "folkets stemme" (en ungdom med muslimsk bakgrunn, en ungdom med ikke-muslimsk bakgrunn, en pensjonist) (intervjues blant publikum)
 • 1 "programleder"
 • eventuelt to fotografer og en lys- og lydansvarlig dersom dere velger å filme debatten
Resten av klassen kan stille  spørsmål til paneldeltagerne.

 

Framgangsmåte:

1. time: Forberedelse

Se innslaget fra Dagsrevyen og les kronikken i Aftenposten. Bruk gjerne også flere kilder til å forberede argumentasjonen til rollefiguren din. Skriv ned stikkord som du kan bruke i innlegget ditt, eller de spørsmålene du vil stille til panelet.

Programleder bør snakke med paneldeltagerne på forhånd og avklare hvor lang tid hver paneldeltager kan bruke på innlegg, og planlegge tida slik at alle parter kommer til orde.

2. time: Rollespill

Gjennomfør debatten i klassen.

Dersom dere velger å filme debatten, bør et kamera til enhver tid være rettet mot den som har ordet. Det andre kameraet bør fange opp reaksjoner hos andre paneldeltagere eller hos publikum.

Husk at debatten skal være seriøs og saklig, og at du skal lytte til og vise respekt for de andres synspunkter. Innleggene bør være korte og argumentasjonen gjennomtenkt.

Hjemmelekse: Etterarbeid (1 time)

 • Skriv et refleksjonsnotat der du referer ulike synspunkter i debatten. Vurder holdbarheten av argumentene i lys av det du vet om menneskerettigheter, ytringsfrihet og trykkefrihet i Norge.
 • Til slutt lager du en kort TV-anmeldelse av debatten ut fra de forventninger du har til dette programformatet.
 • Dersom dere har valgt å filme debatten, bør en gruppe få i oppgave å redigere opptaket og dele videofila på klassens LMS.

 

Tips til egenvurdering

 • Brukte du forberedelsestida effektivt?
 • Var du aktiv i rollespillet?
 • Lyttet du til de andres argumenter?
 • Hadde du nok faglig innsikt til å få fram synspunktene til rollefiguren din på en overbevisende måte?
 • Har du fått med alle viktige argumenter i refleksjonsrapporten?
 • Har du sjekket om innholdet i din TV-anmeldelse er i tråd med det som er vanlig for denne sjangeren?