Fagstoff

De store og de små fortellingene

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

I starten av dette kapitlet så vi på hvorledes fortellingen har endret seg fra å være først og fremst muntlig til å bli i større grad skriftlig i vår tid. En slik overgang påvirker selvsagt tekstkulturen – tekstene endrer karakter og utforming, men det har også konsekvenser for samfunnet ellers.

Her kan du lese mer om muntlig og skriftlig kultur.

Men selv om tekstkulturen på mange områder har endret seg, kan vi også i skriftlige og moderne tekster finne igjen mange av de strukturene eller mønstrene som de muntlige bar preg av. 

Relatert innhold