Fagstoff

Gonzo-journalistikk og feature

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Hunter S. Thompson

I nyere journalistikk er det i noen miljøer etter hvert vokst fram en erkjennelse om at en tekst aldri kan være objektiv eller nøytral, og kanskje bør den ikke være det heller?

En tidlig variant av denne erkjennelsen er kjent som gonzo-jounalistikk. Denne formen for journalistikk blir som regel knyttet til journalisten Hunter Stockton Thompson (1937 – 2005), og er kjennetegnet av blant annet å være en blanding av fiksjon og fakta.

Flere av de trekkene vi har trukket fram ved den upålitelige fortelleren, er også typiske for gonzo-journalistikken: fortelleren har ofte begrenset med kunnskap om det han skriver om, og ikke minst – han er sterkt subjektiv.

Les mer om Hunter S. Thompson.

En mer moderat versjon av gonzo-journalistikken er det vi kaller feature eller feature-artikler. Slike artikler er også preget av en tydelig journalist – altså en journalist som gir teksten et personlig preg gjennom å fortelle hvorledes hun eller han selv opplever det det blir fortalt om. Det kan skje ved å formidle sanseinntrykk, personlige meninger, skildre stemning og selvsagt bruke personlig pronomen eller jeg-forteller.

Slike feature-artikler er blitt særlig vanlige i helge-utgavene i de største avisene, både i Norge og verden ellers. Her hjemme kjenner vi blant annet VG Helg og Dagbladet endelig helg.

Både gonzo-journalistikk og feature-artikler representerer et litt annet syn på formidling av nyheter og sannhet enn det de tradisjonelle avis-og medietekstene har: Sannhet kan godt være subjektiv og farget av personlige meninger. 

 

Oppgave

Vinkling

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Kjernestoff