Fagstoff

Fiksjon og virkelighet

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 11.01.2012
Virtuell virkelighet

Vi tenker ofte på saktekster og fiksjonstekster som to tekstgrupper som har et grunnleggende forskjellig forhold til virkeligheten: Saktekster legger fram noe som faktisk har hendt, mens fiksjonstekster legger fram noe som er oppdiktet og som i utgangspunktet ikke har hendt i det virkelige.

Det finnes likevel en del likheter mellom saktekster og fiksjonstekster som gjør at dette skillet kanskje er mer komplisert enn vi i utgangspunktet tenker oss.