Fagstoff

Teksten

Publisert: 10.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Manus

Tidligere har vi sagt at en tekst blant annet må være satt sammen av to eller flere setninger. Dette er noe av det som skiller en tekst fra en ytring.

_______________________________________________________________________________

Når vi arbeider med skjønnlitteratur, møter vi ofte tekster som tilsynelatende er satt sammen av flere tekster. Det kan for eksempel være en diktsamling, en novellesamling, en romansyklus osv. Innenfor litteraturteorien er det vanlig å lese slike samlinger og sykluser som en tekst – de enkelte tekstbrokkene står i et forhold til hverandre og kan ikke uten videre trekkes ut av den sammenhengen eller konteksten de står i.

For å gjøre forholdet mellom tekst og historisk forfatter og leser tydeligere, sier vi at teksten er den fysiske boken vi kan holde i. 

 

Oppgave

Tekstanalyse 

 

Oppgaver

Praktisk stoff