Fagstoff

Den historiske leseren

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Lesehest

Med begrepet leser forstår vi som regel han eller hun som leser den skrevne teksten. Denne leseren stiller seg til teksten på samme måte som den historiske forfatteren: han er utenfor teksten og vil selvsagt variere fra lesing til lesing. Vi skal derfor kalle ham for den historiske leseren. Begrepet viser altså til ”deg” og ”meg” og alle andre som en eller annen gang har lest teksten.

________________________________________________________________________________

Under Litteratur og samfunn gis eksempler på at det finnes litteraturteorier med ulikt syn og ulikt fokus på denne leseren. For de tekstorienterte teoriene blir den historiske leseren et element som er vanskelig å forholde seg til: leseren varierer fra lesing til lesing og det er derfor vanskelig å bruke ham som et forskningsobjekt. I de mer leserorienterte teoriene er den historiske leseren derimot svært interessant, og innenfor fortellerteori er visse sider ved ham viktig å gjøre greie for. 

 

Oppgave

Selvbiografi 

 

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Generelt