Fagstoff

Den historiske forfatteren

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Christian Krohgs Snorre Sturlason

Når vi bruker ordet forfatter, tenker vi som regel på den personen som har skrevet teksten vi leser. Dette er en person som lever eller har levd og som vi kan møte eller kunne ha møtt i det virkelige livet.

________________________________________________________________________________

Når vi hører muntlige tekster, kan denne virkelige personen og forfatteren være av stor betydning for oss. Som vi har sett tidligere i dette faget, har den relasjonen vi har til avsender ofte konsekvenser for hvorledes en melding blir utformet og hvilket innhold vi legger i den.

I en skriftlig tekst endrer dette forholdet seg – som regel er vi som leser en tekst ikke i kontakt med personen som har skrevet teksten. Ofte lever ikke forfatteren lenger, og vi vil derfor heller aldri kunne møte ham eller henne. For å tydeliggjøre denne forfatteren i forhold til andre elementer som vi skal komme inn på senere, skal vi kalle ham historisk forfatter. Dette begrepet viser da til det mennesket som lever eller har levd og står for den fysiske nedskrivingen av teksten.

Selv om det finnes litteraturteorier som i stor grad interesserer seg for denne forfatteren, vil mer tekstorienterte lesemåter ikke blande forfatteren inn i lesingen. Dette kan du lese mer om under Litteratur og samfunn. 

 

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold