Fagstoff

Forfatter, tekst, leser

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Skrive

Når vi til daglig forteller muntlige historier til hverandre, er det lett å slå fast hvem som er forteller. Det er også lett å se at denne fortelleren tar ulike valg når han eller hun forteller. Kanskje legger han inn ulike stemmetyper eller bruker kroppsspråket for å framheve noe viktig. Fortelleren av muntlige tekster er konkret og tydelig.

________________________________________________________________________________

Med en gang vi flytter fortellingen over til skrift (eller film), blir det vanskeligere å skille mellom den som forteller og det denne forteller.

Det er en vanlig feil å forveksle forfatter med forteller, kanskje nettopp fordi forfatteren på mange måter er lettere å se, selv om han ikke er til stede når vi leser boken.

Forholdet mellom forfatter, forteller, historie og leser kan vi sette opp i en modell:

modell_

Den store firkanten illustrerer den konkrete teksten vi leser. Innenfor denne finner vi de to abstrakte størrelsene – forteller og historie, som til sammen utgjør det vi kaller fortelling. Her skal vi først konsentrere oss om forfatteren, leseren og teksten.

 

Oppgaver

Praktisk stoff