Fagstoff

Fortellings- og fortellerteori

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 11.01.2012
Å fortelle noe

Fortellingen er trolig den tekststrukturen vi bruker oftest. I nesten alle sammenhenger og til alle døgnets tider setter vi sammen tekster som følger det grunnleggende mønsteret som fortellingen har.

Det er også en av de eldste tekststrukturene vi kjenner, og på samme tid en av de mest aktuelle. I alt fra 15000 år gamle hulemalerier til de siste Hollywood-filmene kan vi kjenne igjen den samme oppbyggingen.

Når du forteller vennene dine om hva du gjorde i går, bruker du trolig den samme oppbyggingen. Det samme gjelder mange av de tekstene vi møter i mediene, og som vi vanligvis ikke tenker på som fortellinger.

Forteller- fortellingsteori kan si oss noe om tekster på både et tekstuelt og et estetisk nivå (jf. Læreplanen).

I dette kapitlet skal vi se nærmere på hva som kjennetegner fortellingsstrukturen og hvorledes fortellingen som helhet er satt sammen.