Fagstoff

Slik arbeider dere med åpne oppgaver i BUA-faget

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Planlegge

Gjennomføre

Vurdere

Dokumentere

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Det er viktig å planlegge godt
Opphavsmann: Knut Høihjelle
 

 

Slik arbeider dere med åpne oppgaver

Dere kan selv velge hvilke kompetansemål dere tar med, og hvilke faglige tema dere vil trekke inn. Jo flere kompetansemål og tema dere har med, jo bedre får dere vist den helhetlige kompetansen deres. Dere kan finne forslag til aktuelle kompetansemål og fagstoff på de andre oppgavene i denne yrkessituasjonen.

Dere skal

 • planlegge hva dere skal gjøre
 • gjennomføre oppgaven i tråd med planen
 • vurdere hvordan det gikk
 • dokumentere hele prosessen

 

Hver enkelt av dere skal 

 • vurdere kvaliteten på sitt arbeid
 • vurdere sin rolle i gruppa
 • vurdere hva dere har lært
 • vurdere hvor dere står når det gjelder de valgte kompetansemålene

 

Dere skal sammen vurdere

 • hvordan gruppa har fungert
 • hvordan gruppa fordelte oppgavene
 • hvordan ledelsen av gruppa har fungert

Tips

 • Bruk gjerne aktivitetsplanleggeren i planleggingsfasen.
 • Bruk dokumentasjonsverktøyet for å dokumentere eget arbeid.