Fagstoff

Juss og sosiale medier

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieetikk

 

Huskelappen

Injurieloven og åndsverkloven gjelder også for ytringer på Internett. Nye lover skal regulere ytringer på sosiale medier.

 

 

Sosiale medier

Begrepet sosiale medier omfatter mediekanaler eller plattformer som ved bruk av Internett eller annen webbasert teknologi gjør det mulig med interaksjon mellom to eller flere brukere.

 

Facebook, msn, Twitter,  LinkedIn, YouTube, MySpace, Gowalla og Flickr er eksempler på sosiale medier.

 

Til refleksjon

Gjelder norsk lov også for deg når du legger ut tekst og bilder på sosiale medier?

 

Internett

Brukerstyrt, men ikke lovløst

Et viktig kjennetegn på sosiale medier er at innholdet er styrt av brukerne og ikke av en ansvarlig redaksjon. Det fører til at noen brukere oppfatter sosiale medier som et lovløst område hvor man kan publisere det som måtte falle en inn. Men slik er det ikke! Norsk lovverk gjelder også for sosiale medier.

Ett eksempel er injurieloven (straffelovens § 267) som sier:

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Det er heller ikke lov til å publisere noe som bryter med åndsverkloven. Disse lovbestemmelsene er det viktig å ha i bakhodet når tekst, lyd og bilder legges ut på nett.

Behov for nytt lovverk

Lover som gjelder offentlige ytringer, er skrevet i en tid da tilgang til mediekanaler bare var forbeholdt ansvarlige organisasjoner med et klart definert redaktøransvar. Dette lovverket fungerer dårlig når den teknologiske utviklingen har gjort det mulig for hvem som helst å publisere ytringer gjennom sosiale medier. Arbeidet med et lovverk som er ment spesielt for nettpublisering, er nå i gang.

YouTube, som er et nettsted hvor man kan laste opp og dele videoklipp, har egne regler mot materiale som bryter med åndsverkloven. Tilsvarende regler har det imidlertid vært vanskelig å håndheve i spillkonsoller som Playstation og Xbox, som også må regnes som sosiale medier.

Relatert innhold

Generelt