Fagstoff

Musikk og bilde i samspill

Publisert: 14.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Filmplakat

På film og fjernsyn ser og hører vi musikk og levende bilder i samspill, men ofte tenker vi kanskje ikke så mye over musikken. Det betyr ikke at musikken ikke er viktig, og du hadde ganske sikkert lagt merke til om et TV- eller radioprogram ikke inneholdt musikk.

Musikken i en film, en TV-serie, en reklame eller et TV-program er styrende for hvordan vi oppfatter bildene og det som blir sagt.

Likevel blir filmmusikk viet lite oppmerksomhet i forhold til selve filmen, og i mange filmanmeldelser blir musikken knapt kommentert. Filmmusikk har imidlertid sin egen priskategori både når Amanda-prisen deles ut og ved andre større internasjonale filmutdelinger. I 2010 vant for eksempel Thomas Dybdahl prisen for beste filmmusikk i den norske filmen Rottenetter.

Også i reklame er musikk et viktig virkemiddel. Musikken kan brukes for å sette mottakerne i den rette stemningen, understreke budskapet og/eller forsterke det. Et eksempel på hvordan musikken forsterker handlingen finner vi i Tines reklame for yoghurt. Her er Bonnie Tylers kjente låt "Total Eclipse Of The Heart" brukt, men reklamen har fått tittelen "Turn Around". Reklamen er laget av reklamebyrået Try, og de skriver dette om reklamen på sine nettsider: "Målet med denne filmen var å minne folk på å kjøpe Tine Yoghurt. Glemmer man det, er det bare å snu." 

 

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Kjernestoff