Fagstoff

Å beskrive populærmusikk: "Sound" og "groove"

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Lytting

Du vet når du hører Michael Jackson, Beatles, Abba, Metallica, Rammstein, Coldplay, Robbie Williams eller Lily Allen. Skrur du deg gjennom radiokanalene, vil du høre korte utsnitt av musikken som spilles.

______________________________________________________________________________

Da kan du raskt gjøre deg opp en mening om hvilken kanal du vil lytte til basert på musikken. Utsnittene du hører, er det vi kan kalle sound. Det kan vi forklare som ”et utsnitt av den totale klang og bevegelse i musikken”1:27.

"Sound kan beskrives med metaforer ("blått", "dystert", "tørt"), med tekniske begreper ("elektronisk", "overstyrt") eller med musikkhistoriske ("folkrocksound", "house-sound", "80-tallssound"), og henger selvfølgelig nøye sammen med den musikkteknologiske utvikling. Viktige stilistiske koder er å finne nettopp her"2:28.

Det er også vanlig å bruke begrepet vokal. Det gir mer mening enn "tekst" og "melodi" når man skal beskrive populærmusikk. Da er det det vokale uttrykket og soundet som står i fokus, ikke nødvendigvis teksten og/eller melodien.

"Groove" forteller noe om den rytmiske strukturen, og sier mer enn bare hva taktarten er. Groove gjør at musikken gir oss en fysisk opplevelse, og det er groovet som får oss til å danse. I rock er for eksempel gjentakelse av riff og rytmiske figurerer helt sentralt. På et teoretisk plan kan dette virke monotont og kjedelig, men inviterer lytteren til følelsesmessig og fysisk respons for eksempel gjennom dans3:30. 

 

Oppgaver

Praktisk stoff