Fagstoff

Musikk

Publisert: 14.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Musikkere i Budapest

Med musikk kan vi gi uttrykk for følelser og stemninger på en annen måte enn med verbalspråket. Musikk utgjør en viktig kunstnerisk og estetisk dimensjon både i samfunnet og i livet vårt, samtidig som musikk har vært, og er, viktig både sosialt og politisk.

Diktet "Det finnes musikk"  av Stein Mehren er skrevet til den norske komponisten Arne Nordheims 70-årsdag, og det gir oss et innblikk i musikkens mange dimensjoner. 

I denne delen vil du få en innføring i hva musikk er. Du vil lære om musikalske begreper og sjangrer for å kunne uttrykke deg mer presist om musikk. I mange sammenhenger inngår musikk i et tett samspill med levende bilder, for eksempel i reklame, film og på TV, noe vi også skal se nærmere på.

Når vi skal si noe om hva musikk er, og hvordan vi kan dele inn musikk, møter vi fort på utfordringer. Det kan derfor være lurt å betrakte musikken i sammenheng med resten av samfunnet og beskrive musikken ut fra det:

”All musikk opptrer i en bestemt kultur, til en bestemt tid og på en bestemt tid. Populærmusikken kan derfor ikke forstås uten at en også setter den inn i en sosial, kulturell, økonomisk, politisk og historisk kontekst”1:22.

Musikk og identitet er også nært knyttet sammen, og vi sier gjerne at musikkopplevelsen er subjektiv. Når vi lytter til bestemte typer musikk, identifiserer vi oss ikke bare med bandet og musikken, men med hele kulturen som bandet er en del av. Klesstilen vår kan gjenspeile seg i musikken vi hører på, i alle fall til en viss grad, tenk bare på hip hop og black metal. Men det er langt fra alltid slik, heldigvis, og man kan høre på et bredt spekter musikalske sjangre helt avhengig av tid, sted og den settingen man er i.

Plateselskap og mediestasjoner er også med på å styre musikkvalgene våre, og vi slipper å høre det vi ikke vil høre. Lytter du til P3, vil du finne svært få, om ingen, danseband-hits på spillelistene. Og dersom det spilles, vil det nok helst ha en ironisk virkning.

Når du er på shopping, vil musikken være tilpasset butikkenes stil for å skaffe de riktige kundene. Eiere av kjøpesentre og butikker vet selvsagt også at musikk påvirker kundenes følelser. Hva skal de spille for å inspirere kundene til å handle?

Relatert innhold

Kjernestoff