Fagstoff

Tale og kontentum

Publisert: 10.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Å lytte til musikk

På fjernsyn, i radioprogram, i videosnutter, på film og på noen nettsteder er lyd og musikk viktige uttrykksmåter. Musikk og lydeffekter kan skape stemning og underbygge et innhold, og talemåten kan fortelle mye om en person. Lyd kan deles inn i tale, kontentum og musikk. Vi skal innledningsvis kort se på tale og kontentum (lydeffekter og lydkulisser), deretter følger en lengre del om musikk.

______________________________________________________________________________

Når vi hører noen snakke, kan stemmebruken fortelle oss ganske mye om personen. Er han ung eller gammel, trist eller glad? Er stemmen monoton eller energisk? Er det en manns- eller damestemme? Snakker han/hun høyt, roper han/hun, eller hvisker han/hun?

Kombinasjonen stemmebruk, tonefall og dialekt gir oss mange måter å utforme tale på. Hvorvidt vi ser personen som snakker, vil også ha betydning for måten vi oppfatter talen på. Det er forskjell på å høre en stemme bare på radioen og å se vedkommende snakke på fjernsyn.

Siv Jensen, politiker i Fremskrittspartiet, om minoritetsombud. Utdraget er fra radiosendinga "Dagsnytt 18" i 1997.  

Ordet kontentum kommer fra latin "contenere" som betyr innholde eller binde sammen. Når det brukes i forbindelse med lyd, kan det bety lydeffekter og lydkulisser. Vi bruker kontentum om opptak av lyd som verken er musikk eller tale, og kontentum er et viktig virkemiddel i både radio, tv og film.

Radioprogrammet "Friluftsmagasinet" var med på harejakt. Hva slags lyder hører du her? 

Kontentum kan være fuglesang, en bil som kjører, lyden av skritt når noen går, vindsus, bølgesus osv. "Ved hjelp av lyder kan man skape hele verdener i hodet på den som hører. De fleste er klar over at man bruker lydeffekter i radio, men også i spillefilm legger man på mye lyd etter at filmen er spilt inn, for å skape en realistisk virkning"1:46.

Når du ser en film og noen blir slått, blir det gjerne lagt til et ekstra smell. Slik kan lyden påvirke hvordan vi tolker det vi ser, og det kan fortelle oss noe om hvor hardt slaget er2:47. Å sette sammen bilder og lyd kan gi mange spennende sammensetninger, og lydene kan være med på å utvide den måten vi ser bildet på.