Fagstoff

Psykiske sykdommer

Publisert: 05.09.2011, Oppdatert: 27.04.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kvinne på benk med ryggen til. Foto.

Det er vanskelig å diagnostisere psykiske plager. Årsaken er ofte sammensatt og kan heller ikke bestemmes ved hjelp av normalverdier, blodprøver eller andre undersøkelser. Pasienten opplever gjerne en rekke symptomer, men legen vil ikke kunne finne noen «feil» ved organismen.

Siden psykisk sykdom handler om sinnet, som er så sammensatt og individuelt, er det vanskelig å bestemme hva som er «normalt», og hva som er «unormalt». Dette gjelder også når psykiske plager skal få en diagnose.

Terskelen for hva som er en behandlingstrengende sykdom, er avhengig av den enkeltes ressurser, sårbarhet og nettverk.

Sykdomsområdet er inndelt i grupper for å skille de ulike diagnosene fra hverandre, og for å kunne gi en behandling som er tilpasset til og hensiktsmessig for den typen psykisk sykdom som gjelder.

 

 
 
 

 

 

  
 

Utfordringer til deg:

 1. Forklar for en medelev hva en psykisk sykdom er. Bruk dine egne ord.
 2. Kjenner du noen som har en psykisk sykdom? Hvordan snakker folk om psykisk helse knyttet til den eller de personene du kjenner?
 3. Hvorfor kan det være vanskelig å bestemme om en person har en psykisk sykdom?
 4. Hvorfor er psykiske sykdommer inndelt i ulike grupper?
 5. Se filmen  Å leve med bipolar lidelse , og tenk over om det har noe å si at mannen i filmen og andre er åpne om at de har en psykisk lidelse. Diskuter i klassen.
 6. Forklar hva som kjennetegner en depresjon. Hva kan være årsakene til en depresjon?
 7. Forklar hva en bipolar lidelse er. Hvilke to faser deler vi en bipolar lidelse inn i?
 8. Forklar begrepet angst.
 9. Angstlidelser deles inn i flere hovedtyper.Hva kjennetegner de ulike typene angst?
 10. Hva er en psykose?
 11. Hvilke ulike former for psykoser finnes? Forklar hvilke kjennetegn de ulike formene for psykoser har.
 12. Hva kjennetegner en personlighetsforstyrrelse? Hvilke undergrupper deles denne sykdommen inn i?

 

  

 

Oppgaver

Yrkesrelevant stoff for

Relatert innhold