Fagstoff

Interaktivitet og multimedialitet

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Sosiale interaktive nettverk

Interaktivitet forteller oss noe om kommunikasjonen mellom datamaskinen og brukeren. Hadde det ikke vært mulig med aktivitet på en datamaskin, ville den neppe vært så veldig populær.

Vi skal bruke de tre kriteriene valg, dialog og innflytelse for å forklare begrepet interaktivitet1:98.

I et dataspill kan du bli stilt overfor flere valg som vil føre deg inn på ulike veier. Du kan også være i dialog med maskinen og få tilbakemeldinger om feil eller alternative løsninger, for eksempel i arbeidet med en interaktiv oppgave. Et tredje viktig kjennetegn ved interaktivitet er brukerinnflytelse. Du kan ha mulighet til å være med å utforme tekstens komposisjon og innhold, for eksempel ved å redigere i teksten eller legge til nye pekere.

Nettsidene til Norges bidrag til Expo-utstillingen i Shanghai i 2010 er interaktive. Her kan du som bruker bestemme hvordan du vil se utstillingen. Vil du høre en stemme som snakker? Vil du se utstillingen i nattmodus? Hvilket språk vil du ha sidene på? 

Multimedialitet kjenner vi igjen fra begrepet multimodal tekst. Skjermtekster gir oss mange muligheter til å produsere tekster der ulike teksttyper eller modier settes sammen. Det interessante her er å finne ut hvordan modiene virker sammen og utgjør en skjermtekst.

Når en multimedial tekst skal produseres, trenger man kunnskap innenfor flere fagfelt. Man må kunne noe om grafisk design, hvordan bilder og tekst skal settes sammen slik at budskapet blir formidlet på best mulig måte. Videre er typografi, fotografi og dramaturgi viktig, og kunnskap om hvordan et budskap skal illustreres2:113.

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Kjernestoff