Fagstoff

Den estetiske funksjonen

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Ulike skrifttyper. Illustrasjon.   

I KK1 så vi på hvordan tekster kan ha ulike språkfunksjoner. På samme måte som språket for eksempel kan ha en emotiv funksjon, kan vi også tenke oss at kunstverket kan ha en estetisk funksjon.

Når vi skal vurdere eller si noe om for eksempel en hammer, er vi mest opptatt av dens nytteverdi. Har den et passelig langt skaft, er hodet festet skikkelig? Dette er viktige egenskaper. Detaljer som hvilken farge den har, om det utsmykninger på den, om den er flat eller rund på toppen er derimot mindre viktig og kanskje helt uvesentlig.

I møte med et kunstverk eller en litterær tekst er det annerledes. Vi kan på mange måter si at underliggjøringen, som vi har omtalt ovenfor, er et kjennetegn ved den estetiske funksjonen. Men siden underliggjøring bare fungerer i forhold til noe annet, det vil si i forhold til andre element i for eksempel teksten vi leser eller maleriet vi ser, er det estetiske objektet avhengig av alt!

Betyr det at alt i teksten eller bildet har en mening? Når vi betrakter et kunstverk, vil vår intensjonelle bevissthet søke etter mening. Det betyr ikke at vi er i stand til å finne en mening i alt, men denne kraften som ligger i intensjonaliteten er i seg selv et argument for å oppfatte alle kunstverk og alle tekster som udelelige helheter.

Relatert innhold

Generelt