Fagstoff

Sympatisk, objektiverende og symptomal lesemåte

Publisert: 10.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Lesehest

Når vi skal analysere og tolke en tekst, er målet med dette arbeidet som regel å finne ut av hva teksten prøver å si oss, eller sagt på en annen måte: Hva er det egentlig som kommer til uttrykk i det vi leser?

bord dekket med bøkerBøker  

Er det for eksempel bare bokstaver og ord vi leser? Som regel vil vi falle ned på at teksten sier mer enn det som konkret og direkte kommer til uttrykk. Kanskje er det i stedet forfattarens følelser vi får et innsyn i? Kanskje kan vi lese romaner og dikt som personlige tanker fra denne? Eller har forfatteren et budskap som han vil formidle? Har han et syn på livet han vil dele med leseren?

Andre ganger føler vi kanskje at våre egne følelser (som leser) blir uttrykt i det vi leser – vi kjenner kanskje at det er noe inni oss som reagerer og spiller med på teksten. Eller skal vi lese teksten som et resultat av hvordan samfunnet var på den tiden da verket ble skrevet? 

Relatert innhold

Generelt