Fagstoff

Parafrase

Publisert: 11.07.2010

Hva er en parafrase?

Å parafrasere vil si å gjengi et viktig avsnitt eller poeng fra en annen tekst med egne ord. Parafrasen skal være tro mot innholdet i originalteksten.

Eksempel

Nedenfor ser du et eksempel på en parafrase. Originalavsnittet som vi har kortet ned og skrevet om, er hentet fra en bokanmeldelse skrevet av Jan Askelund. Det er vanlig å bruke referatmarkør for å flette inn parafrasen i egen tekst. I eksemplet vårt er referatmarkøren satt i kursiv.

Originaltekst

"Kultur er tradisjon. At ein bygde forteljingane sine på bibelske historier eller at Shakespeare stal som ein hund av sine samtidige, var greitt. Med romantikken kom tankar om originalitet, og med masseproduksjonen og kapitalismen kom forestillinga om copyright, som det enno heiter på norsk. Lenge var det heilt greitt å stela, så lenge ein ikkje skreiv beint av – eller blei oppdaga."

Parafrase

Askelund påpeker at det lenge var helt akseptert at forfattere "stjal" fra andre. Copyright-tankegangen oppstod da masseproduksjon av bøker ble mulig, og tanken om at dikteren skapte originale verk, fikk gjennomslag først med romantikken.


Parafrase med kildehenvisning

I større oppgaver må alltid vise til hvor det du parafraserer, er hentet fra. Det kan du gjøre du slik som i eksemplet nedenfor: Du fører opp forfatternavn, årstall for når teksten er publisert, og sida du har hentet informasjonen fra, i parentes. Resten av opplysningene om teksten finner leseren i litteraturlista di helt sist i teksten.

Askelund påpeker at det lenge var helt akseptert at forfattere "stjal" fra andre. Copyright-tankegangen oppstod da masseproduksjon av bøker ble mulig, og tanken om at dikteren skapte originale verk, fikk gjennomslag først med romantikken (Askelund 2003, s. 1).

Når du legger inn kildehenvisningen i teksten på denne måten, kan du også sløyfe referatmarkøren om du vil:

Lenge var det helt akseptert at forfattere "stjal" fra andre. Copyright-tankegangen oppstod da masseproduksjon av bøker ble mulig, og tanken om at dikteren skapte originale verk, fikk gjennomslag først med romantikken (Askelund 2003, s. 1).

Også sitater skal ha kildehenvisning i fagartikler. På de neste sidene kan du lese mer om hvordan du lager kildehenvisninger i fagtekster.